Jullie willen wil in relatietherapie, maar er zijn drempels…

Naar de huisarts gaan als je ziek bent vindt iedereen heel normaal. Maar wat als het met je relatie niet goed gaat? Stap je dan net zo makkelijk naar een relatietherapeut?

De volgende 3 drempels komen het meest voor als het gaat om relatietherapie.

1. Angst gefaald te hebben

Voor  sommige stellen is het moeilijk om aan zich zelf toe te geven dat ze er alleen niet meer uitkomen. In relatietherapie gaan zou het zelfde zijn als toegeven dat zij in hun relatie gefaald hebben.  Deze angst, het gevoel het niet goed gedaan te hebben overheerst en dat willen ze het liefst stil houden… voor zichzelf, voor de kinderen en voor de familie. Helaas leidt dit tot nog meer spanning in de relatie.

2. Inbreuk op jullie privacy

Voor sommige stellen voelt het vreemd en ongemakkelijk om in relatietherapie te gaan. Immers, de vuile was van jullie relatie buiten hangen doe je niet bij iedereen. Dat is begrijpelijk. Er dient een vertrouwensband te zijn met de persoon waarmee jullie de persoonlijke zaken van jullie relatie bespreken.

3. Twijfel aan het nut

Het kan ook voorkomen dat één van jullie wel wil, maar de ander niet.  De ander twijfelt aan het nut van een dergelijke ingreep in jullie relatie. Het argument dat hierbij vaak wordt gebruikt is: “Wat kan een relatietherapeut voor ons doen dat we zelf niet kunnen? ”

Neem samen de drempels weg die jullie geluk in de weg staan

Wij raden jullie aan om eerst samen een openhartig gesprek aan te gaan over wat jullie nu willen met jullie relatie. Het is van belang dat in dit gesprek geen verwijten worden gemaakt maar dat jullie aan elkaar vertellen hoe jullie je relatie ervaren en hoe jullie de relatie, let op: de relatie! niet de ander!,  graag anders zouden zien. Bespreek in dit gesprek ook in welke mate angst, een gevoel van ongemak of twijfel jullie ervan weerhoud in relatietherapie te gaan.

Als dit gesprek is geweest, trek dan gewoon de stoute schoenen aan en ga een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Immers, baadt het niet dan schaadt het niet. Spreek onderling af dat als één van jullie geen ‘klik’ voelt met de therapeut dat jullie dan verder kijken.

Een eerste stap nemen maakt het meestal al gemakkelijker om  verder hulp te zoeken. De eerste stap is immers een bevestiging dat jullie er nog iets van willen maken.