Het EFT relatietherapie traject

EFT relatietherapie is voor stellen die uitgebreid willen stilstaan bij hun relatie. Tijdens de sessies nemen jullie je eigen relatie onder de loep en kijken jullie hoe jullie hoe de problemen ontstaan. Hierbij zullen jullie zien dat niet jullie het probleem zijn maar de manier waarop jullie met elkaar omgaan.

In vogelvlucht ziet het EFT relatietherapie traject er als volgt uit. Eerst brengen jullie onder begeleiding je negatieve interactie patronen in kaart en worden jullie escalerende ruzies stopgezet. Tijdens deze sessies wordt duidelijk wat er zich binnen jullie relatie afspeelt, en hoe jullie daarmee omgaan. Dat kan zeer confronterend en spannend zijn.

Belangrijker is echter dat het een gevoel van bevrijding en opluchting zal geven. Daarna leren jullie positief met elkaar verbonden te zijn. Jullie gaan elkaars anders zien en ervaren. Zo kunnen jullie vorm geven aan hoe jullie verder willen met elkaar. Als dit gebeurd is, zijn jullie zo ver dat jullie je relatie steeds beter in de hand hebben.

Het EFT traject zal er toe leiden dat jullie weer veilig gehecht raken aan elkaar, weer een vertrouwd gevoel hebben bij elkaar, weer met elkaar kunnen communiceren en je eigen behoeften en die van je partner te erkennen en uit te spreken.

Bekijk de video van een EFT sessie om een indruk te krijgen hoe de sessies er uit zien. Lees voor meer informatie en een uitgebreider uitleg over EFT: Wat is EFT?

Is EFT relatietherapie voor ieder stel?

EFT relatietherapie, oftewel emotiegerichte relatietherapie, is voor ieder stel dat aan hun relatie wil werken. Het maakt niet uit of jullie kort of lang bij elkaar zijn, hetero of homoseksueel zijn, of wat jullie leeftijd, religie, cultuur of opleidingsniveau is. Iedereen die aan hun relatie wil werken heeft baat bij EFT.

Er zijn echter wel enkele voorwaarden. Als één van de volgende gevallen zich afspeelt binnen jullie relatie dan is EFT niet de juiste manier om aan jullie relatie te werken:

  • een affaire die nog steeds gaande is,
  • drugs- of drankverslaving,
  • lichamelijk geweld.

Duur van de therapie

Ons uitgangspunt is om kortdurende effectieve begeleiding te geven. Over het algemeen zijn 8 tot 15 sessies voldoende om jullie als stel weer in verbinding te brengen. Natuurlijk is het aantal sessies afhankelijk van de aard van jullie relatieproblemen en jullie wensen als stel. In het begin vinden de sessies in principe elke week plaats, later om de twee tot vier weken. De EFT sessies duren circa 90 minuten.

Hoe gaan we van start?

Eerst dienen jullie een Kennismakingsgesprek aan te vragen. Na uw aanvraag neemt Toos of Reginald contact met u op. Dat is afhankelijk van wie jullie gekozen hebben om jullie te begeleiden. We maken dan een afspraak voor het gesprek. Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt.

Tijdens dit gesprek besluiten we in gezamenlijk overleg of we aan het EFT relatietherapie traject gaan beginnen. Mocht dat zo zijn dan maken we een afspraken voor het individuele gesprek dat jullie beiden krijgen en jullie eerste sessie samen. Tevens nemen we enkele vragenlijsten door.

Na het aanvangen van het daadwerkelijke EFT traject zullen er in principe geen individuele gesprekken meer plaatsvinden. Tussentijds evalueren we wat onze voortgang is en of we nog steeds op de juiste weg zitten.

Maar wat als we wel willen, maar niet goed durven…?

Sommige stellen willen wel in relatietherapie maar durven om allerlei redenen nog niet zo goed. Lees hier wat jullie aan deze drempelvrees kunnen doen.