Wat is Intensieve Relatiebegeleiding?

Het doel van Intensieve Relatiebegeleiding is om jullie te helpen de confrontatie met jullie relatie aan te gaan en de aanpassingen te maken die jullie wensen.

Wat is Intensieve Relatiebegeleiding?

Intensieve Relatiebegeleiding is een spontaan en praktijkgericht proces. Jullie dragen als stel de thema’s aan die binnen jullie relatie spelen. Denk hierbij aan thema’s als miscommunicatie, misverstanden, verwachtingen en onbeantwoorde behoeften. We bekijken per thema of en hoe zij een verband houden met andere thema’s. Ook onderzoeken we wat voor invloed het heeft op jullie relatie en waarom jullie er verandering in willen brengen. Pas daarna ondersteunen we jullie in het beantwoorden van de hoe-vraag.

Zit jullie relatie in een oncomfortabele rust (sleur) dan helpen wij jullie bij het weer vitaal en actief te maken. Gaat jullie relatie ten onder aan nerveuze hectiek dan staan wij jullie bij in het herstellen van de liefdevolle rust.  Intensieve Relatiebegeleiding is relatietherapie, maar op een coachende wijze. Als begeleiders maken we naast de technieken uit het Emotionally Focused Therapy ook gebruik van andere coachingsmethoden.

Wie heeft baat bij Intensieve Relatiebegeleiding?

Intensieve Relatiebegeleiding is voor stellen die hun relatie onder de loep willen nemen om deze daarna te versterken en hechter te maken. Als jullie bereid zijn hard te werken aan de door jullie ingebrachte relatieproblemen dan hoeft niets jullie geluk in de weg te staan.

Jullie kunnen diverse redenen hebben om een traject voor relatiebegeleiding te volgen. Vaak voorkomende redenen zijn:

 • Meer voldoening willen ervaren in de relatie;
 • Het gevoel hebben elkaar kwijt te zijn geraakt en elkaar weer willen vinden;
 • Willen leren omgaan met invloeden uit eerdere relaties zodat ze geen effect hebben op de huidige relatie;
 • Elkaar beter  en op een dieper niveau willen leren kennen;
 • Een prettige levenssfeer willen creëren voor jullie gezin.

Welke stellen komen in aanmerking voor Intensieve Relatiebegeleiding?

Niet ieder stel komt in aanmerking voor relatiebegeleiding. Indien één van de volgende zaken zich afspeelt binnen jullie relatie dan kunnen wij jullie niet begeleiden:

 • een affaire die nog steeds gaande is;
 • drugs- of drankverslaving;
 • lichamelijk geweld.

Vooral voor de twee laatste zaken adviseren wij jullie met klem om hulp te zoeken bij de juiste instanties.

Wat kunnen jullie verwachten bij Intensieve Relatiebegeleiding?

Over het algemeen kan gesteld worden dat jullie het volgende zullen leren:

 • Jezelf en je partner op een dieper niveau te begrijpen;
 • Een echte verbinding aan te gaan met elkaar en te bespreken wat er daadwerkelijk in je omgaat;
 • Hoe ingeslopen negatieve patronen te herkennen en te doorbreken;
 • Hoe in geval van conflicten toch begrip te tonen voor elkaar en samen te blijven werken aan een oplossing.

Hoe lang duurt een traject voor Intensieve Relatiebegeleiding?

Een traject voor Intensieve Relatiebegeleiding heeft een duur van acht sessies. Deze sessies duren ongeveer anderhalf uur. Afhankelijk van de aard van jullie relatieproblemen en jullie wensen als stel dient dit voldoende te zijn om jullie relatie weer op de goede weg te helpen. Wij willen dat onze begeleiding kort en effectief is. In de eerste maand houden we wekelijks een sessie. Afhankelijk van jullie vorderingen zijn de sessies daarna om de twee weken.

Hoe gaan we van start?

Eerst dienen jullie een Kennismakingsgesprek aan te vragen. Na uw aanvraag neemt Toos of Reginald contact met u op. Dat is afhankelijk van wie jullie gekozen hebben om jullie te begeleiden. Het kennismakingsgesprek biedt jullie de gelegenheid om vrijblijvend kennis met ons te maken en te kijken of er een klik is. Tijdens het gesprek geven we uitleg over onze werkwijze en beantwoorden we jullie vragen.

Aan het einde van het gesprek besluiten we in gezamenlijk overleg of we aan het traject voor  Intensieve Relatiebegeleiding dienen te beginnen. Mocht dat zo zijn dan maken we afspraken voor jullie eerste sessie samen.

Tussentijds evalueren we welke voortgang er gemaakt is en of we nog steeds op de goede weg zitten.

Wat te doen bij drempelvrees

Sommige stellen willen wel onder begeleiding werken aan hun relatie, maar durven om allerlei redenen nog niet zo goed. Lees wat jullie aan deze drempelvrees kunnen doen.